Menu

Mycoplasma Pneumoniae: het Witte Long Syndroom

In Europa en de VS is er een sterke stijging van het aantal longontstekingen. Een maand geleden vond dit ook in China plaats. Mycoplasma Pneumoniae, behorende tot de klasse Mollicutesis, een bacterie die verantwoordelijk is voor het veroorzaken van deze infecties bij mensen. Veel kinderen op de gehele wereld ontwikkelen dit syndroom.

Kenmerken
De bacterie veroorzaakt het ‘witte-long-syndroom’. Deze naam is gegeven, omdat de longschade op de longscans als zodanig is waar te nemen. Mycoplasma Pneumoniae staat bekend om het ontbreken van een celwand, wat het onderscheidt van andere bacteriën. Deze eigenschap maakt de bacterie resistent tegen antibiotica, die gericht zijn op de celwand, zoals penicilline. Het gebrek aan een celwand heeft ook invloed op de klinische presentatie en behandeling van infecties veroorzaakt door deze bacterie.

Respiratoire Infecties
De voornaamste locatie van infectie door Mycoplasma Pneumoniae is het respiratoire (met betrekking tot de ademhaling) systeem. De bacterie kan diverse respiratoire aandoeningen veroorzaken, waaronder bronchitis en longontsteking. Typerend voor infecties met Mycoplasma Pneumoniae is dat ze vaak milder zijn dan die worden veroorzaakt door andere bacteriën, maar toch aanzienlijke ongemakken en ziekte kunnen veroorzaken.

Transmissie
Mycoplasma Pneumoniae wordt van persoon tot persoon overgedragen via respiratoire druppels, die vrijkomen bij hoesten, niezen of direct contact met besmette ademhalingssecreties. Dit maakt het belangrijk goede hygiënische voorzieningen te treffen om verspreiding te voorkomen.

Symptomen en Diagnose
Infecties met Mycoplasma Pneumoniae manifesteren zich vaak met symptomen zoals hoesten, koorts, keelpijn en ademhalingsproblemen. Diagnose vereist specifieke laboratoriumtests, zoals polymerasekettingreactie (PCR) of serologische tests, evenals beeldvormende onderzoeken zoals röntgenfoto’s van de borst.

Behandeling
Vanwege de resistentie tegen antibiotica die de celwand tot doel hebben, zoals penicilline, worden vaak macrolide-antibiotica (zoals azithromycine), tetracyclines of fluoroquinolonen voorgeschreven voor de behandeling van Mycoplasma Pneumoniae-infecties. Een tijdige en effectieve behandeling is essentieel om complicaties te voorkomen.

Preventie
Preventieve maatregelen omvatten het volgen van goede ademhalingshygiëne, zoals het bedekken van mond en neus bij hoesten of niezen, en het vermijden van nauw contact met geïnfecteerde personen.

Conclusie
Mycoplasma Pneumoniae is een belangrijke veroorzaker van respiratoire infecties, met name atypische longontsteking. Begrip van de kenmerken, transmissie, symptomen en behandelingsopties is cruciaal voor een effectieve aanpak van deze bacteriële infectie. Bij vermoedelijke symptomen is het raadzaam om medisch advies in te winnen voor een juiste diagnose en behandeling.