Menu

Moederkoren – Claviceps Purpurea

Moederkoren, ook bekend als Claviceps Purpurea, is een schimmel uit de klasse Sordariomycetes, die op aren, granen, rogge en andere grassen  infecteert. Het staat bekend om de donkere, harde structuren genaamd sclerotia, die het produceert op de graanhalmen. Deze sclerotia bevatten diverse alkaloïden, waaronder ergotamine, wat toxisch kan zijn voor mensen en dieren.

Geschiedenis en Impact
Moederkoren heeft een lange geschiedenis en was verantwoordelijk voor diverse uitbraken van voedselvergiftiging, vooral in de middeleeuwen. Deze vergiftigingen, ook bekend als ergotisme of “Sint-Antoniusvuur,” veroorzaakten ernstige symptomen zoals gangreen, hallucinaties, convulsies en zelfs de dood. De naam “Sint-Antoniusvuur” komt van de monniken van de Orde van Sint-Antonius, die zich toelegden op de zorg voor slachtoffers van deze ziekte.

Alkaloïden en Geneeskunde
De alkaloïden in moederkoren hebben krachtige farmacologische effecten. Ergotamine bijvoorbeeld, wordt gebruikt bij de behandeling van migraine door bloedvaten in de hersenen te vernauwen. Andere alkaloïden zoals ergometrine worden gebruikt om postpartum bloedingen te beheersen door samentrekkingen van de baarmoeder te stimuleren.

Bestrijding en Veiligheid
Moderne landbouwpraktijken en kwaliteitscontroles hebben het risico van moederkoreninfecties aanzienlijk verminderd. Zaden worden vaak behandeld om infecties te voorkomen en oogsten worden geïnspecteerd om besmette korrels te verwijderen. Hierdoor is de kans op ergotisme tegenwoordig zeer klein.

Belang in de Wetenschap
Moederkoren heeft ook een belangrijke rol gespeeld in de wetenschap, met name in de ontdekking van LSD (lyserginezuurdiethylamide). LSD werd voor het eerst gesynthetiseerd door de Zwitserse chemicus Albert Hofmann in 1938 uit lyserginezuur, een derivaat van ergotalkaloïden. Dit heeft geleid tot significant onderzoek naar de effecten van psychedelica en hun potentiële therapeutische toepassingen.

Samenvatting
Moederkoren is een schimmel met een rijke geschiedenis en belangrijke farmacologische toepassingen, maar het kan ook gevaarlijke toxische effecten hebben. Dankzij moderne landbouw- en kwaliteitscontrolepraktijken is het risico van vergiftiging door moederkoren tegenwoordig echter minimaal.